WhatsApp Buurtpreventie Groepen Ede en meer...

In Ede zijn diverse Apps actief op het gebied van veiligheid en buurtpreventie. Al deze Apps hebben de intentie een bijdrage te leveren aan het vergroten van de veiligheid in uw wijk. Zo wordt er in Ede o.a. simpelweg gewerkt met diverse WhatsAppgroepen voor buurtpreventie, maar ook met uitgebreidere apps met meer mogelijkheden waardoor u bijvoorbeeld kunt uitfilteren wat voor soort meldingen u wel en niet wilt ontvangen. Eén zo'n app is bijvoorbeeld de Veilige Buurt App van Univé die zeker de potentie heeft van meerwaarde te zijn. Helaas werkt deze app op dit moment (2020) nog niet op alle telefoonsystemen. Verder is er Nextdoor, ook een populaire app, maar helaas ook nog met de nodige te repareren 'bugs' en doordat deze app voor meerdere zaken wordt gebruikt ook niet heel effectief qua veiligheid.

Voor wat betreft WhatsAppgroepen is er een duidelijk onderscheid te maken tussen 2 groepen voor wat betreft buurtpreventie. Beperkt gecontroleerde groepen en gecontroleerde groepen. Om diverse veiligheidsredenen hebben wij ervoor gekozen voornamelijk te gaan werken met gecontroleerde groepen in de wijken Veldhuizen A en B. In de overige wijken werken we met beperkt gecontroleerde groepen. 

Wat is het verschil?

Voor beperkt gecontroleerde groepen kunt u zich gemakkelijk opgeven via een online-formulier door uw naam, uw adres en wat andere gegevens in te vullen en op verzenden te klikken. Binnen relatief korte tijd zult u aan een WhatsAppgroep voor buurtpreventie worden toegevoegd zonder enige verdere vorm van controle aangaande uw identiteit. Goed voor uw privacy, slechte zaak voor de WhatsAppgroep! Immers, werkelijk iedereen kan een fictieve naam en adres invullen en op deze wijze lid worden van een groep en vervolgens alle meldingen meelezen. Het is meermaals gebleken dat dit dan ook gebeurt in dit soort groepen met verkeerde intenties. Bijvoorbeeld om de politie een stap voor te blijven of bijvoorbeeld om de melder in de groep te bedreigen. Dit zijn reëel geschetste situaties uit het dagelijks leven bevestigd door diverse groepsbeheerders alsook door wijkwerkers en/of de wijkagent. 

Zoals eerder gezegd hebben wij er in de wijk Veldhuizen voor gekozen bij voorkeur te werken met een gecontroleerde WhatsAppgroep. Van deze groep kun je alleen lid worden op een van de volgende wijzes;

  • Een beheerder nodigt je persoonlijk uit als lid (aangezien hij jou goed kent) voor de groep behorend bij de wijk waar jij woonachtig bent.
  • Iemand die al lid is doet een aanvraag voor bijvoorbeeld een goede vriend of een in zijn ogen betrouwbare buur die lid wil worden (In dit geval nemen wij vrijwel altijd telefonisch contact op voor een kennismaking en plannen evt. een huisbezoek in). Tevens dien je in de wijk van je keuze woonachtig te zijn.
  • Bij Politie Ede werkzame personen mogen wanneer zij dat willen na verificatie dat zij daar daadwerkelijk werken worden toegevoegd door onze beheerders. Dit geldt tevens voor voormalig werknemers van Politie Ede mits op goede voet afgezwaaid.
  • Bij Handhaving & Toezicht Ede werkzame personen mogen wanneer zij dat willen na verificatie dat zij daar daadwerkelijk werken worden toegevoegd door onze beheerders.
  • Medewerkers van de afdeling Veiligheid van Gemeente Ede mogen wanneer zij dat willen na verificatie dat zij daar daadwerkelijk werken worden toegevoegd door onze beheerders.

Op deze werkwijze hebben wij in een van de Edese wijken waar wij actief zijn een jaar lang als pilot een WhatsAppgroep voor buurtpreventie gedraaid met groot succes. Uiteindelijk is er in deze wijk voor gekozen nog uitsluitend op deze wijze te werken. Burgers blij, wij blij!


Dit concept willen wij ook in andere wijken waar wij actief zijn gaan uitdraaien. Het nadeel hiervan is dat een groep veel langzamer groeit, maar het grote voordeel is dat de groepen veel effectiever zullen zijn en misbruik vrijwel is uitgesloten. Tevens zorgt het er daardoor voor dat wij vrijwel geen groepsverlaters hebben gekend in dit soort groepen sinds de oprichting anders dan door verhuizing, overlijden, e.d.

Wilt u lid worden van een dergelijke WhatsApp Buurtpreventiegroep? Neem dan contact op met de coördinator van uw wijkdeel voor een afspraak of doe een verzoek via ons contactformulier met vermelding van uw naam, uw wijkdeel, uw volledige adres en uw mobiele nummer. Een van onze coördinatoren of beheerders neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Let op: de WhatsApp buurtpreventiegroepen volgens S.A.A.R. in Ede worden NIET door ons beheerd en wij zijn op geen enkele wijze aan deze groepen verbonden. Wij achten deze groepen in bepaalde wijken waaronder Veldhuizen en Ede Oud-Zuid bewezen onveilig en werken daarom met onze eigen groepen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb